Welkom op Springplank van de stad

Dé plek waar je voor Pijlsweerd – Oudenoord een aanvraag kunt indienen bij het Ondernemersfonds.

Jaarlijks dragen de ondernemers van trekkingsgebied 23 Pijlsweerd – Oudenoord bij aan het Ondernemersfonds. Het fonds maakt het mogelijk om collectieve initiatieven, projecten en investeringen in Utrecht te financieren.

Pijlsweerd – Oudenoord is een zeer divers gebied, met veel onderwijs, retail, horeca, cultuur, creatief ondernemerschap, commercieel vastgoed en sport. Heb jij een idee voor een project dat een positieve bijdrage levert aan Pijlsweerd – Oudenoord? Dan kun je een aanvraag indienen voor financiering van je project. Om je wat richting te geven hebben we een aantal speerpunten geformuleerd, zoals stimulering van ondernemerschap, maar bijvoorbeeld ook het verbinden van partijen in het trekkingsgebied. In het beleidsplan lees je daar alles over.

Hoe werkt het?

Sluit je idee aan op de strategische speerpunten uit het beleidsplan dan kun je een aanvraag indienen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in. Als het project zowel door het kernteam van het trekkingsgebied als het Ondernemersfonds wordt goedgekeurd dan ontvang je een projectnummer en kun je aan de slag. Meer informatie over het proces van aanvragen lees je in het beleidsplan.

Spring mee

We nodigen je uit om een sprong voorwaarts te maken en bij te dragen aan het unieke verhaal van Pijlsweerd – Oudenoord. Download het beleidsplan voor alle informatie.

Past jouw idee bij Pijlsweerd – Oudenoord als springplank van de stad,
dien je aanvraag dan nu in!

Verhalen

Graanondernemers

Graanondernemers aan de Vecht

Vernieuwen met de stroom mee

Echt Waar

sociaal en succesvol ondernemen

Met glans gemaakt, steengoed gebakken

Meneer Monster Het Huis Utrecht

Cultuur als goede buur

Culturele sector kleurt Pijlsweerd

Utrechtse Euro

Utrechtse Euro in opmars

De kracht van circulair geld

• Springplank van de stad is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Ondernemersfonds Utrecht